PŘÍSTUPNÁ ŠKOLA ONLINES námi se škola na netu neztratí

Evropská norma

Aktuálně platí, že nároky českého zákona o přístupnosti internetových stránek jsou podle § 5 definovány v evropské normě EN 301 549 V2. 1.2 s názvem Požadavky na dostupnost pro výrobky a služby ICT (EN 301 549 V1.1.2). A tento evropský standard se pro změnu odkazuje na mezinárodní normu Web Content Accessibility Guidelines 2.1. Čili ve výsledku je třeba řešit především dokument známý pod zkratkou WCAG 2.1.