PŘÍSTUPNÁ ŠKOLA ONLINES námi se škola na netu neztratí

Mezinárodní norma

Web Content Accessibility Guidelines

Mezinárodní norma s názvem Web Content Accessibility Guidelines 2.1, známá také jako WCAG 2.1, definuje principy a techniky pro tvorbu všeobecně přístupných webových stránek. Ty lze rozdělit do několika okruhů. Pro školy bude jistě ulehčujícím faktorem, že celou normu musí uplatnit pouze na ty části webu, které obsahují tzv. povinně zveřejňované informace. Školy patrně nemají kapacity na to, aby např. veškeré reportážní snímky a videa z akcí opatřovaly plnohodnotným textovým popisem, jak to norma vyžaduje. Dobrovolnosti se meze nekladou a redakční systém musí být nastaven tak, aby plnění veškerých normativních nároků uměl v případě potřeby zajistit.

WCAG stručně

Obsah WCAG 2.1 v bodech přehledně shrnul Radek Pavlíček, přední český odborník na přístupnost webu:

Vnímatelnost

 • Netextovému obsahu zajistěte textovou alternativu.
 • K audio a video obsahu zajistěte titulky a alternativy.
 • Vytvořte přizpůsobitelný obsah a umožněte jeho zpracování pomocí asistivních technologií.
 • Zajistěte dostatečný kontrast mezi popředím a pozadím, aby věci byly snadno viditelné a slyšitelné.

Ovladatelnost

 • Zajistěte, aby vše bylo přístupné z klávesnice. Poskytněte uživateli dostatek času na přečtení a práci s obsahem stránky.
 • Nepoužívejte obsah, který může způsobit záchvaty.
 • Pomozte uživatelům s navigací a nalezením obsahu.
 • Usnadněte uživatelům používání webu pomocí různých vstupních zařízení (nejen klávesnice).

Srozumitelnost

 • Pište texty tak, aby byly čitelné a srozumitelné.
 • Tvořte obsah tak, aby se zobrazoval a fungoval tak, jak uživatel předpokládá.
 • Pomozte uživatelům vyvarovat se chyb a opravit je.

Robustnost

 • Zajistěte maximální kompatibilitu se stávajícími i budoucími technologiemi, včetně asistivních technologií.

WCAG v infografice

Vizuálně pak obsah WCAG 2.1 výstižně v infografice ztvárnili kolegové ze společnosti Intopia:

WCAG v plném znění

Úplné znění normy v originále najde na stránkách organizace The World Wide Web Consortium (W3C): www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/