PŘÍSTUPNÁ ŠKOLA ONLINES námi se škola na netu neztratí

Povinnosti škol

Jaké jsou formální povinnosti škol a školských zařízení související s novým zákonem o přístupnosti? Níže naleznete stručný souhrn legislativy, která definuje pravidla pro všeobecnou přístupnost webových stránek.

Český zákon č. 99/2019 Sb.

Český zákon o přístupnosti internetových stránek […] je spíše stručný a v požadavcích odkazuje na externí dokumenty.

Prohlášení o přístupnosti

Ministerstvo vnitra ČR na svých stránkách upozorňuje: „Povinné subjekty [tedy i školy] musí na základě §8 zákona o přístupnosti zveřejnit tzv. Prohlášení o přístupnosti týkající se souladu jejich internetových stránek a mobilních aplikací s požadavky na ně kladenými.“

My jsme na základě úředního vzoru text připravili a jeho aplikace je součástí našeho balíčku Přístupná škola online.

Evropská norma EN 301 549 V2. 1.2

Aktuálně platí, že nároky českého zákona jsou podle § 5 definovány v evropské normě EN 301 549 V2. 1.2 s názvem Požadavky na dostupnost pro výrobky a služby ICT (EN 301 549 V1.1.2).

Mezinárodní norma Web Content Accessibility Guidelines

Evropský standard se odkazuje na mezinárodní normu Web Content Accessibility Guidelines 2.1, která definuje tři úrovně přístupnosti – minimální (úroveň A), doporučenou střední úroveň (úroveň A) a nejvyšší a zároveň nejtěžší úroveň (úroveň úroveň AAA). Již zmíněná harmonizovaná evropská norma EN 301 549 V2. 1.2 požaduje splnění povinností na úrovni A-AA.

Metodický pokyn Ministerstva vnitra k zákonu č. 99/2019 Sb.

Ministerstvo zpřehlednilo vztahy mezi legislativou a normami ve svém komplexním Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek.

Chci audit přístupnosti